Otwieranie worków

Instrukcja otwierania worka bez rozcinania

W odpowiedzi na powtarzające się pytania ze strony naszych Klientów dotyczących łatwego otwierania naszych opakowań 25 i 50 kg ze słodami, prezentujemy krótką instrukcję jak to zrobić w prosty sposób.

Dla ułatwienia wprowadziliśmy oprócz białej nici, nić czerwoną, dzięki czemu czynność będzie łatwiejsza do przeprowadzenia.


Krok 1 – Odpowiednie obcięcie nici

Jak możemy zauważyć, od strony frontowej (z logo) worek jest przeszyty białą nicią, natomiast od strony tylnej, nicią czerwoną. Zazwyczaj po zszyciu worka pozostaje po jednej i drugiej stronie worka po ok. 5 cm wolnego ściegu.

Wprowadzenie dwóch kolorów nici ma ułatwić identyfikację właściwej nici do prostego otwierania.

Aby cała procedura otwarcia worka od początku przebiegała prawidłowo należy w pierwszej kolejności odciąć nadmiar ściegu w odpowiedni sposób i z odpowiedniej strony. Odcięcie należy zrobić z prawej strony worka patrząc od jego frontu (z logo).

Odcięcie należy zrobić przy samej krawędzi worka, tak jak to jest pokazane na zdjęciu. Spowoduje to uzyskanie dwóch wolnych końców nici wystających od tylnej strony opakowania.

Odcięcie szwu z lewej strony worka spowoduje podczas próby otwierania splątanie nici.


Krok 2 – Przygotowanie czerwonej nici

Po odcięciu pozostaną dwa wolne końce nici. Czerwona nić będzie użyta do rozprucia worka więc musi zostać jej wolny fragment, nie blokowany przez pętlę białej nici, przechodzący od strony frontowej.

 

 

 

 


Krok 3 – Otwarcie worka

Ostatną czynnością jest równomierne ciągnięcie czerwonej nici wzdłuż szwu worka. Spowoduje to rozpruwanie się szwu. Dla ułatwienia można równocześnie drugą ręką ciągnąć białą niż w tym samym kierunku co czerwona.

Worek powinien łatwo dać się otworzyć.

Najczęstrzą przyczyną problemów z otwarciem jest początkowe splątanie się nici w początkowej fazie rozpruwania. Przyczyna leży w niedostatecznym uwolnieniu czerwonej nici zaraz po odcięciu (Krok 2).

Drugim problemem może być rozpoczęcie procedury z niewłaściwej strony worka (z lewej patrząc od frontu - Krok 1). W związku z tym, że ścieg jest niesymetryczny i prowadzony przez głowicę szyjącą z lewej do prawej strony podczas pakowania, rozpruwanie musi być prowadzone w odwrotnym kierunku.