Polityka Jakości

Strategia jakości i bezpieczeństwa żywności

Kierownictwo i Pracownicy Viking Malt deklarują swoją odpowiedzialność za powtarzalną, wysoką jakość i bezpieczeństwo zdrowotne produktów, którymi są: słód pilzneński, słody specjalne i zboża prażone, co stanowi integralną część zarządzania naszą firmą.

Cele Viking Malt:

• Produkcja słodów specjalnych i zbóż prażonych o powtarzalnej wysokiej jakości z zachowaniem tradycji i jej niepowtarzalnego charakteru, pozwalających stosować nasze wyroby do regulacji procesu produkcji w browarach.

• Dbałość o spełnianie wymagań i oczekiwań Klienta w zakresie jakości, bezpieczeństwa zdrowotnego, terminowości dostaw i obsługi.

• Spełnienie wymagań norm, specyfikacji, przepisów prawnych, ciągłe identyfikowanie zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa żywności.

• Dążenie do pełnej satysfakcji Klienta z zachowaniem zasad handlu.

• Utrzymanie dobrej marki i opinii lidera w produkcji słodów specjalnych w Polsce, dążenie do ugruntowania dobrej pozycji w Europie i na pozostałych rynkach.

Zadania do realizacji powyższych celów:

• Dostosowywanie parametrów produkcji słodów specjalnych i zbóż prażonych do indywidualnych potrzeb Klienta.

• Stosowanie tradycyjnej technologii produkcji w sposób zapewniający uzyskanie wyrobów najwyższej powtarzalnej jakości i bezpiecznych zdrowotnie.

• Kontakt i dialog z Klientem o problemach oraz wspólne ich rozwiązywanie.

• Wdrażanie nowych produktów wg zapotrzebowania rynku.

• Zapewnienie wykwalifikowanej kadry oraz jej systematyczne szkolenie.

• Wprowadzenie indywidualnej odpowiedzialności pracownika za jakość.

• Uświadamianie pracownikom bieżącego etapu realizacji strategii i kierunku rozwoju firmy oraz wykorzystanie zasobów do ich realizacji.

• Ciągłe doskonalenie jakości zarządzania firmą.

Certyfikaty Jakości

Viking Malt, dążąc do zwiększania zadowolenia Klientów i wykazując zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów spełniających szeroko pojęte wymagania, uzyskała oprócz ISO 9001, ISO 14001 i ISO 22000 certyfikaty produkcji ekologicznej oraz koszernej.

ISO 9001:2008

System Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008 został wdrożony w 2005 roku, jest ciągle utrzymywany i doskonalony. Spełniając wyspecyfikowane wymagania w ramach systemu Viking Malt wykazuje zdolność do ciągłego zwiększania zadowolenia Klientów poprzez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia systemu i zapewnienia zgodności z wymaganiami Klientów i przepisów prawnych.

 

Kliknij na logo certyfikatu aby go wyświetlić ...


ISO 14001:2004

System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004 został ustanowiony i wdrożony w 2008 roku. Mając na uwadze wymagania prawne, dostosowawcze do standardów Unii Europejskiej, Viking Malt zobowiązuje się do dbałości do środowisko poprzez zmniejszanie zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.

 

Kliknij na logo certyfikatu aby go wyświetlić ...


ISO 22000:2005

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000:2005 został wdrożony i certyfikowany w 2009 roku. Bezpieczeństwo żywności jest najważniejszym zagadnieniem, które łączy uczestników całego łańcucha żywnościowego na świecie. Chcąc podkreślić uwagę przykładaną w Viking Malt do dostarczania wyrobów bezpiecznych zdrowotnie oraz ciągłe identyfikowanie zagrożeń, Viking Malt udoskonaliła i ujednoliciła swoje podejście do bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych wyrobów. Wdrażając system zgodny z ISO 22000:2005 w Słodowni, zweryfikowano i ujednolicono cztery kluczowe elementy, na których bazuje norma: programy wstępne (PRP) t.j. programy Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), zasady systemu HACCP i jego weryfikacji oraz zasady komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, które obejmują wszystkie zainteresowane strony pośrednio lub bezpośrednio uczestniczące w wytwarzaniu wyrobów w Słodowni, tj. dostawcy surowców, pracownicy, usługodawcy, klienci, jednostki kontroli itp.

Kliknij na logo certyfikatu aby go wyświetlić ...

Koszerny

Certyfikat koszerności jest potwierdzeniem, że wszystkie wyroby Viking Malt spełniają wymagania odnoszące się do reguł obowiązujących w prawie żydowskim i mogą być stosowane do produktów dozwolonych do spożywania.

Kliknij na logo certyfikatu aby go wyświetlić ...


Ekologiczny

Certyfikat produkcji organicznej/ekologicznej potwierdza, że wyrób został wyprodukowany zgodnie z wyspecyfikowanymi wymaganiami Rozporządzenia Unii Europejskiej, ze specjalnego jęczmienia ekologicznego, pochodzącego z upraw wyłącznie ekologicznych.

Kliknij na logo certyfikatu aby go wyświetlić ...

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi i opinie o naszych produktach, serwisie, obsłudze Klienta lub chcesz zgłosić reklamację, napisz do Nas.

Cenimy Twoją opinię. Dzięki niej możemy ciągle podnosić poziom naszych produktów