Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Przy złożeniu zamówienia/założeniu konta/zapisania się do Newslettera/skorzystania z formularza kontaktowego, dane osobowe Klienta umieszczane są w bazie Sklepu Internetowego. Administratorem danych jest Sprzedający. Dane kontaktowe Sprzedającego:

Viking Malt Sp. z o.o. ul. Świętokrzyska 27, 09-200 Sierpc, Tel. +24 275 84 00

2. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów umowy o posiadanie konta w Sklepie internetowym, realizacji zamówienia w związku z zawartą umową sprzedaży oraz w prawnie usprawiedliwionym celu, tj. w celu dochodzenia lub ustalenia roszczeń Sprzedającego bądź obrony przed roszczeniami Klienta. Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.

3. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomości handlowych na wskazany adres email (Newsletter) dane będą przetwarzane także w celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, podane dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na otrzymane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania jest: art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

6. Powierzone Sprzedającemu przez Klienta dane osobowe są/będą przekazywane firmom kurierskim realizującym zamówienia.

7. Dane będą przetwarzane przez okres posiadania konta w Sklepie Internetowym, a także - w przypadku złożenia zamówienia/zamówień dane - przez wynikające z prawa okresy przedawnienia roszczeń. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie wiadomość handlowych drogą elektroniczną (Newsletter) adres email będzie przetwarzany w tym celu do czasu wycofania zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt e-mailowy na adres: sklep@vikingmalt.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, podane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

8. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych go dotyczących, ich sprostowania, żądania usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych – w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO. W każdym czasie możliwe jest usunięcie założonego konta bez jakichkolwiek konsekwencji. Usunięcie konta jest możliwe poprzez kontakt e-mailowy na adres: sklep@vikingmalt.pl. W takim przypadku dane zgromadzone w Sklepie Internetowym zostaną usunięte. W przypadku dokonanego/dokonanych zamówień w Sklepie internetowym, Sprzedający jest uprawniony do dalszego posiadania danych Klienta przez okresy przedawnienia wynikające z prawa.

9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych Klienta ma miejsce wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedającego, Klientowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu. Prawo to niezostanie zrealizowane w przypadku, gdy Sprzedający będzie posiadał i wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Klienta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

10. Od 25 maja 2018 r. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w prawnie uzasadnionych przypadkach przewidzianych w RODO.

11.Podanie danych przez Klienta w zakresie niezbędnym do utworzenia konta w Sklepie internetowym jest warunkiem aktywacji i posiadania konta. Podanie takich danych jest dobrowolne, jakkolwiek brak ich podania uniemożliwia utworzenie i korzystanie z konta w Sklepie internetowym. Podanie danych przez Klienta w zakresie niezbędnym do realizacji i wykonania umowy sprzedaży jest warunkiem jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych niezbędnych w tym zakresie uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Podanie innych danych jest w pełni dobrowolne i zależne od decyzji Klienta.

12. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. „cookies/”ciasteczka”). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.